Värdefulla hagmarker vid Dänskebo - 9 augusti 2017 18:00

Av Linköping 2017-01-26

Strax väster om fågelsjön Sträp ligger detta hagmarkslandskap som har höga naturvärden med en flora av både frisk- och torrängskaraktär. Bland smörblommor och ögontröstar har vi även chans att få se den sällsynta fältgentianan. Vår guide den sommarkväll är Lars Frölich. Arrangör: Linköpings kommun Kostnad: 20 kr.

Dela