Vinterfågelräkning av sjöfåglar - 14 januari 2018 09:00

Av Motala 2018-01-03

I januari 2018 genomförs de internationella midvinter- inventeringarna av sjöfåglar för 52:a året. Inventeringarna genomförs på samma sätt som under tidigare år och omfattar sålunda alla ÄNDER, SVANAR, GÄSS, SOTHÖNS, DOPPINGAR, LOMMAR, HÄGER, STORSKARV. Vi i Motala har varit med länge. Barnvänligt Samling vid Gästistorget kl 09.00 för att hjälpas åt att räkna fåglarna i Strömmen och Motalaviken. Kontaktperson: Gunnar Myrhede 0141-523 19.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela