Hagebyhöga kalkkärr - 28 juni 2017 18:00

Av Motala 2017-02-16

Följ med Motala biologiska föreningen till Östergötlands kanske förnämsta orkidékärr med arter som honungsblomster, gulyxne, kärrspira och flugblomster! Tag gärna med stövlar och fika.
Samling vid föreningslokalen kl 18.00, eller vid kärret kl 18.30. Ledare: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-26 03 83. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Länkar

Dela