Har du koll på kungsfiskaren?

Av Norrköping 2017-09-25

Kungsfiskaren har ljusblå rygg, mörkblåa vingar och bröst i orange. Det är en av landets mest praktfulla och färggranna fågelarter - Norrköpings kommunfågel.

Kommunfåglar är ett samarbetsprojekt mellan Östergötlands ornitologiska förening och länets kommuner. Syftet är att informera om och öka intresset för minskande och i många fall hotade fågelarter och biologisk mångfald.

– Kungsfiskaren har en aura av mystik som jag verkligen älskar. Den är skygg och lever i svårtillgängliga områden, men är samtidigt så färgsprakande och nästan tropisk, säger Gustav Palmqvist ekolog på Norrköpings kommun.

Den gräver bohål i höga, lodräta brinkar längs vattendrag. Det är en ganska ovanlig miljö och det råder bostadsbrist för den känsliga Kungsfiskaren. Men trots det finns den ändå på en handfull ställen i kommunen

Ett privilegium för norrköpingsborna är att, med lite tur, få uppleva ett möte med kungsfiskaren, Alcedo atthis. På promenad längs ett vattendrag som Motala Ström kan du plötsligt få höra ett ljust och skarpt lockläte, och tätt över vattenytan far en ljusblå blixt förbi. Har du riktig tur kanske fågeln sätter sig och spanar efter småfisk på en låg gren som hänger ut över vattnet.

– Kungsfiskaren är också en av Norrköpings kommuns ansvarsarter vilket innebär att vi inventerar den årligen, för att hålla koll på dess populationsstatus. Vi kommer framöver att utföra praktiska åtgärder för att gynna den. Det handlar till exempel om att skapa fler lämpliga brinkar för bohål genom att gräva för hand, säger ekologen Gustav Palmqvist.

Kontakta oss

Nkpg logotyp vittext

Lina Hedmark

Friluftsstrateg, Norrköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Norrköpings Naturkarta.

Dela