Nu invigs Lovö naturreservat

Av Länsstyrelsen i Stockholms län 2017-05-12

Söndagen den 14 maj invigs Lovö naturreservat, ett stort och besöksvärt naturområde i Ekerö kommun, bara en mil från Stockholms innerstad. Lovö skyddas som naturreservat, men området har minst lika spännande kulturhistoria och höga kulturvärden. Invigningen är öppen för allmänheten. Välkommen!

Naturreservatet omfattar öarna Lovön, Kärsön och omkringliggande öar i Ekerö kommun. Området, som formellt är naturreservat sedan hösten 2015, är ett av de större reservaten i länet med en area av 32 kvadratkilometer. Reservatet gränsar till världsarvet Drottningholm.

I reservatet finns många naturtyper: odlingsmark, betesmarker, barrskog och ädellövskog. Eftersom naturreservatet består av öar och holmar är vattnet ständigt närvarande. Här finns många oexploaterade strandsträckor och besökare bjuds på många vackra utblickar.

Lovö naturreservat är också ett område med stort historiskt djup. I Lovö socken finns till exempel en bystruktur med gamla bebyggelselägen och ett stort antal fornminnen. Den historiska dimensionen kan besökare uppleva längs vandringsleden Fornstigen.

Länkar

Dela