Barnsjön och invigning av Prästängsdammarna - 24 augusti 2017 09:30

Av Tyresö kommun 2017-06-07

Lättvandrad guidning som även passar dig med permobil eller barnvagn. Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar runt sjön som omges av granskog, hällmarkstallskog, hassellundar och mossrika våtmarker. Guidningen avslutas på Prästängen där de nya dammarna invigs kl 11.00 av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Dammarna kommer att rena dagvattnet från Krusboda på sin väg till Tyresö-Flaten. De blir också ett fint inslag i landskapet och bidrar till ett rikare växt- och djurliv. Själva guidningen tar cirka 1,5 timme. Vid invigningen bjuds på enklare förfriskningar. Läs mer på tyreso.se/prastangarna. Cirka 2 km. Samling: Busshållplats Tyresö Gymnasium kl 9.30 (buss 802, 824) Avslutning: Prästängen (Närmaste hållplats Nyfors, buss 873 eller Tyresö Gymnasium, buss 802 och 824).

Länkar

Dela