Kryssa naturreservat med naturum - 25 juni 2017 10:00

Av Växjö kommun 2017-04-03

Vid detta tillfälle besöker vi det alldeles nya reservatet Hågeryds värdefulla ängs- och hagmarker, där Erik och Sigvard, kända från TV, under hela sitt liv bedrev lantbruk på gammalt vis. Hamlade lindar och massor av blommor, bland annat orkidéerna Jungfru Marie nycklar, Nattviol och Tvåblad. Samling: Väg 30 norrut från Växjö. Följ sen skyltar till vänster mot Hågeryd och parkera längs grusvägen vid en gammal lada. Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se Praktisk information: Ta med fika. Frågor på engeska kan besvaras. Tid: 10.00-11.30

Länkar

Dela