Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Dagfjärilar - 16 juli 2017 10:00

Av Växjö kommun 2017-04-03

Den blivande nationalparken Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Vid detta tillfälle besöker vi Hackekvarn och Ekefors för att skåda dagfjärilar med Lars Pettersson från Dagfjärilsövervakningen. Samling: Parkeringen vid bron mellan Hackekvarn och Ekefors. Följ länsväg 120 mellan Urshult och Ryd. Strax utanför Urshults samhälle visar skylt mot Hackekvarn. Efter ca 2 km når du bron. Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika. Tid: 10.00-12.00

Länkar

Dela