Ny fågel för Sverige, ny röst för Växjö kommun

Av Växjö kommun 2017-05-29

Under slutet av maj sjöng brandkronade kungsfåglar vid Teleborgs naturreservat och på Skråhallaberg i närheten av Växjö stad, samt på minst en plats i Ormesberga socken. Den grönskimrande lilla fågeln påminner om vår vanliga kungsfågel, men har eldgul hjässa och tydligt vitt ögonbrynstreck. Rösten är också en smula snarlik, med höga, fina toner som pumpas fram. Jämfört med vanlig kungsfågel, kröker strofen av uppåt istället för nedåt under slutklämmen.

Brandkronad kungsfågel är en nykomling i Sverige. På senare tid har arten börjat invandra till oss från utbredningsområden i kontinentala Europa. Kanske är rörelsen ett tecken på varmare klimat, kanske på att vårt eget skogslandskap befinner sig under förvandling.

1959 sågs arten för första gången i Sverige. Sedan 2000-talet är brandkronad kungsfågel en regelbunden häckfågel i Skåne och möjligen också i Halland liksom förmodligen på flera andra håll i södra Sverige. Särskilt under de senaste fem åren märks en tydlig ökning. 2016 uppskattades beståndet i Skåne till 3000-5000 par (Edman & Ottvall).

I Växjö kommun hördes den första brandkronade kungsfågeln 1998 längs elljusspåret vid Arabybadet. Sommaren 2006 höll en fågel revir på Örhöjden nära badplatsen vid Svanabro och 2014 sjöng en fågel i Bökeskogens naturreservat strax utanför Växjö.

I sommar tycks det bli proppen ur för brandkronad kungsfågel i Växjö kommun. Fågeln trivs i skarven mellan ädellövskog och granskog. Vill du lyssna till den brandkronade kungsfågeln och lära dig fågelns sång, klicka på länken nedan.

Länkar

Kontakta oss

Egs vxj svensk cmyk

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00

Dela