Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Fågelskådning Flemingsbergsviken

Place main birds@2x Fågelskådning Flemingsbergsviken

Vid Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning finns bra möjligheter att se flera fågelarter som sothöna, knipa, knölsvan, sångsvan, enkelbeckasin, buskskvätta, törnsångare och brunkärrhök. Här finns bänkar att rasta på och bra platser för fågelobservationer, området är flackt, lättillgängligt med goda parkeringsmöjligheter.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Faciliteter:
  • Place main viewpoint@2x Utsiktsplats