Upplev Östergötlands sjöstad - Välkommen till Motala kommuns natur!

Nyheter från Motala

Etablering av Östgötaleden i Motala kommun

2016-09-26 Qcy5kfsmfrbynqdtdmft

På flera håll i kommunen pågår nu arbetet med att anlägga Östgötaleden i samarbete med lokala intressenter. Förhoppningen är att några korta delar symboliskt kan invigas redan under 2016. En sådan ...

Våra favoriter