Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Muddus nationalpark

Area main national park@2x Muddus nationalpark

Muddus/Muttos är Sveriges största skogliga nationalpark och är en del av världsarvet Laponia. I Muddus/Muttos hittar du en natur som är opåverkad av skogsbruket.

Här kan du vandra genom gammelskogar och myrmarker där det finns myrholmar och myrsjöar. Här finns även lite mer dramatisk natur såsom branta klippraviner och det 42 meter höga Muddusagahtjaldak / Muddusfallet. I den södra delen av nationalparken rinner Muttosälven ut i Stora Luleälv.

I nationalparken finns även ett rikt fågel- och djurliv. Här kan du få höra storlommen och se skogsfågel som tjädern. Tjädern trivs bra i de gamla tallskogarna. Du kanske även får se björn eller älg. Muddus/Muttos har varit och är än idag ett viktigt område för renen och renskötseln.

När du vandrar längs stigarna kan du se diskreta spår i träden av de människor som funnits här i området före oss. I träden har de markerat färdvägarna genom att blecka dem, och från tallarna har de tagit bark till att göra mjöl av. I marken kan man se husgrunder av de nybyggen som fanns här för omkring 100 år sedan.

Källa: sverigesnationalparker.se

Att göra:
  • Area main national park@2x Nationalpark