Nu invigs Lovö naturreservat

Länsstyrelsen Stockholm 2017-05-12