• Dps0jswjfki5dccla7us

    Nu invigs Lovö naturreservat

    12 maj

    Söndagen den 14 maj invigs Lovö naturreservat, ett stort och besöksvärt naturområde i Ekerö kommun, bara en mil från Stockholms innerstad. Lovö skyddas som naturreservat, men området har minst lika spännande kulturhistoria och höga kulturvärden. Invigningen är öppen för allmänheten. Välkommen! Naturreservatet omfattar öarna Lovön, Kärsön och omkringliggande öar i Ekerö kommun. Området, som formellt är naturreservat sedan hösten 2015, är ett av de större reservaten i län...