Vargen i Skandinavien - 7 mars 2018 18:30

Av Motala 2018-01-03

Håkan Sand, docent och projektledare för det skandinaviska vargforskningsprojektet, Skandulv, håller föredrag om vargen i Skandinavien. Projektet Skandulv startade 1999 och samordnar forskningen kring vargens ekologi. Håkan Sand kommer bl.a. att berätta om vargens ekologi, predation, inavelsproblematik m.m.

Motala biologiska förening, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Motala bibliotek hälsar alla varmt välkomna!

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela