Månadsträff – Fågellivet i Sjöbo-Knäppan - 14 mars 2018 19:00

Av Motala 2018-01-03

Månadsträff – Fågellivet i Sjöbo-Knäppan Två gånger tidigare har vi i MBF inventerat häckande fåglar i Sjöbo-Knäppan. Dels på 1980-talet innan området blev skyddat som naturreservat dels på 1990-talet när reservatet var nybildat. Kommunen har bett oss att återigen inventera området. Vad har hänt med fågellivet i reservatet sedan 1990-talet? Hur har de skötselåtgärder som gjorts påverkat fågelfaunan? I kväll berättar Gunnar Myrhede och Roger Larsson om de inventeringar som gjorts tidigare och vi planerar tillsammans inför vårens och sommarens inventering. Föreningslokalen kl 19.00.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela