Vårvandring längs Fatburen och Albysjön - lättvandrad guidning - 27 mars 2018 10:00

Av Tyresö kommun 2018-02-06

Sälgen knoppas, de första vårblommorna börjar titta fram och dagarna blir allt ljusare. Fira våren med att gå en guidad tur längs delar av Tyresåns sjösystem i Alby naturreservat. Vid Follbrinksströmmen låg en gång Sveriges första oljeslageri, nu möts vi av dess porlande vatten. Den lilla sjön Fatburen kantas av grovstammiga ekar och aspar och bävern har lämnat tydliga spår i strandkanten. På hällarna vid Albysjön växer knotiga gamla tallar och i Uddby möts vi av gamla kulturmarker med järnåldersgravfält och beteshagar. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km. Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875). Avslutning: Alby friluftsgård (närmaste busshållplats är Nyfors, buss 873

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Dela