Gudö å, Långsjön och Tyresta - lättvandrad guidning - 12 april 2018 10:00

Av Tyresö kommun 2018-02-06

Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn. Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar. Här finns också tvättlador kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier. Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen. Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår vid strandkanten och vid Långsjön finns en bäverhydda. Cirka 3,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km. Samling: Modevillan i Gudö. Busshållplats Gudö (buss 807) kl 10.00. Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Dela