Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen - Medelsvår till svår guidning - 28 april 2018 10:00

Av Tyresö kommun 2018-02-06

Medelsvår till svår guidning med ett par partier som är lite mer krävande. Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande vattnet fortsätter att locka både människor och djur. Vi vandrar mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra hällarna växer knotiga grovstammiga tallar. Med lite tur får vi se den underjordiska blomman vätteros som bara visar sig några veckor om året. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Dela