Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Tornstugan

Place main birds@2x Tornstugan

Tornstugan består av en drygt 80 kvadratmeter stor byggnad med ett sju meter högt utsiktstorn. När stugan hålls öppen av föreningsmedlemmar från Ornitologiska föreningen eller Naturvårdsföreningen, når du tornet inifrån stugan. Vid andra tider kan du via en trappa på tornets utsida komma upp till en balkong för fri sikt över sjön.

Intill det nya fågeltornet finns ett stort upphöjt trädäck som rörelsehindrade enkelt kan nå för att se ut över sjön.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning