Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Långängen-Elfvik

Area main nature reserve@2x Långängen-Elfvik

Långängen-Elfviks naturreservat är ett naturreservat på östra delen av Lidingö. Reservatet invigdes den 10 maj 2008 och omfattar en areal på totalt 440 hektar och är en utvidgning av det tidigare inrättade Långängens naturreservat. Naturreservatet består till stor del av kulturlandskap. Beslutet att utvidga Långängens naturreservat till att också omfatta området kring Kottlasjön, Ekholmsnäs, Yttringe och stora delar av Elfvikslandet inkluderat Elfviks gård togs 2006. Källa: Wikipedia

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat