Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Kärleksstigen

Trail main hiking@2x Kärleksstigen

Genom blandlövskogen vid Västra Lund kan man vandra och njuta av fågelsången. Delar av skogen sköts med naturvårdsinriktning och längs med den så kallade Kärleksstigen som börjar vid korsningen Borenshultsvägen/Grindtorpsvägen kan man njuta av vitsippornas prakt på våren. I närheten finns också den gamla slaggtippen Björkelundstippen, där Motala verkstad tidigare tippade sitt avfall från verkstaden. Uppe på tippen som vintertid kan användas som pulkabacke finns det en grillplats.

Norr om tippen finns ett mer orört skogsområde där skogen har mer naturskogskaraktär där man på de små stigarna kan man bjuds på en rik naturupplevelse i en tätortsnära miljö. Den lilla stigen kan vara ett trevligt stråk att passera till exempel på en promenad från Borenshults slussar vid Göta kanal.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.