Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Kosterhavets nationalpark

Area main national park@2x Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark består främst av vatten och undervattensmiljöer. Den är Sveriges första marina nationalpark och ligger i Strömstads och Tanums kommuner. Förutom ett stort vattenområde omfattar nationalparken även delar av Rossö och ett stort antal holmar och skär, framför allt i skärgården sydväst om Koster.

Syd- och Nordkoster ingår inte i nationalparken, med undantag för ett par områden på Sydkoster. Kosteröarnas rika natur är sedan länge skyddad som naturreservat. Det samma gäller de angränsande naturreservaten på Saltö och Nord Långö.

Under ytan hittar du västkustens alla typiska arter, plus ett stort antal arter som har sin största eller enda kända förekomst just här. Många av de sällsynta och unika arterna finns i Kosterfjordens djupränna, Kosterrännan. Den löper genom nationalparken från norr till söder och har ett största djup på 247 meter.

Kosterrännan har förbindelse med djupområdena i Skagerrak som fortsätter ända ut till Nordatlantens kontinentalbranter. Därifrån förs oceaniskt vatten med hög salthalt och låg temperatur in i Kosterfjorden. Det gör det möjligt för många djuphavsdjur att leva här, helt nära kusten. Totalt finns cirka 12 000 arter i nationalparksområdet som ryms på en yta av ungefär 390 kvadratkilometer.

Källa: sverigesnationalparker.se

Att göra:
  • Area main national park@2x Nationalpark