Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Tjärö naturreservat

Tjärös öppna natur har formats av människan, som i sin kamp för tillvaron under generationer har röjt och odlat, hållit betesdjur och avverkat skog för olika behov. Tjärö har en speciell plats i många skärgårdsvänners hjärta. Bebyggelsen utgörs av äldre charmiga hus som hyrs ut till gästande besökare. Sommartid finns snälla betesdjur av gamla lantraser på ön. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data