Place main firesite@2x Grillplats Roslagsleden Södersätra

Från grillplatsen har du överblick över de betade markerna mellan Rösjön och Fjäturen. I skogsbacken upp bakom grillplatsen finns flera gravar och stensträngar från järnåldern. Grillplatsen ligger också i slutet av den Lätta promenaden som startar vid parkeringsplatsen vid Södersätra. Vid grillplatsen finns ett bord som är tillgänglighetsanpassat.

Tillgänglighet:
  • Place main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main resting@2x Rastplats