Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Myrberget i Törnskogen

Place main viewpoint@2x Myrberget i Törnskogen

Från den glesa hällmarkstallskogen ser du ut över Törnskogens skogslandskap. Här får du känslan av att vara långt från storstaden. Inga byggnader syns över trädtopparna. Nedanför berget ser du Törnskogsmossen.

Att göra:
  • Place main hiking@2x Vandring
Faciliteter:
  • Place main viewpoint@2x Utsiktsplats