Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Törnskogsmossen

Place main foraging@2x Törnskogsmossen

Mossen är cirka 5 hektar stor och omges av barrskog. På mossen växer små tallar som bildar en gles och öppen skog. Marken täcks av vitmossor men här växer även skvattram, odon och hjortron.

Att göra:
  • Place main creature@2x Djur
  • Place main foraging@2x Bärplockning
  • Place main hiking@2x Vandring
Hitta hit:

I slutet av Båtsmansvägen finns en mindre parkeringsplats med stig som leder in mot mossen.