Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Alby naturreservat

Area main nature reserve@2x Alby naturreservat

Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning, i enlighet med reservatets beslutade syfte. Reservatet består av skogs- och jordbruksmarker, de senare till största delen ängs- och hagmarker. Fnyskbäcken rinner meandrande söderut genom ett skogsparti, ut i de öppna markerna ner mot gårdarna Uddby och Alby. Här är också landskapet mycket vackert, format av hur människor levt här under åtminstone 1000 år. Sörmlandsleden löper från norr genom reservatet ned mot Nyfors.

Naturreservatet bildat år: 1975, utvidgades 2001 Areal: 287 ha Reservatsförvaltare: Tyresö kommun Markägare: Tyresö kommun och en mindre del Tyresö Strands markägareförening.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
 • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
 • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
 • Area main near parking@2x Nära parkering
 • Area main near toilet@2x Nära toalett

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

 • Svtzlhpkka55dflh6tna

  Vildmarkskänsla i Alby naturreservat - nyhet!

  Tyresö kommun 17 mar 10:00

  I Alby naturreservat finns områden med riktig fin gammelskog. Här möts du av lågor, gamla torrakor och hålträd, grovstammiga tallar, hängande lavar, små våtmarker och en fantasieggande geologi med härliga vyer över Nyforsviken och Albysjön. Inlandsisen har lämnat spår i form av flyttblock, rundhällar och en jättegryta. Redan på stenåldern hittade de första människorna hit och här finns flera gravfält från järnåldern. Vi vandrar mestadels på stigar men ett par partier är li...

 • Tbkpptgx4onceqeno5fu

  Vårvandring längs Fatburen och Albysjön - lättvandrad guidning

  Tyresö kommun 27 mar 10:00

  Sälgen knoppas, de första vårblommorna börjar titta fram och dagarna blir allt ljusare. Fira våren med att gå en guidad tur längs delar av Tyresåns sjösystem i Alby naturreservat. Vid Follbrinksströmmen låg en gång Sveriges första oljeslageri, nu möts vi av dess porlande vatten. Den lilla sjön Fatburen kantas av grovstammiga ekar och aspar och bävern har lämnat tydliga spår i strandkanten. På hällarna vid Albysjön växer knotiga gamla tallar och i Uddby möts vi av gamla kul...