Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Upplevelsestråket

Trail main hiking@2x Upplevelsestråket

Upplevelsestråket sträcker sig mellan Saltsjön och Mälaren och gör det möjligt att promenera eller cykla mellan de fyra sjöarna Norrviken, Edssjön, Oxundasjön och Fysingen. Till upplevelsestråket inom Rösjökilen hör Bollstanäs strand (4,0 km), Sanda ängar (1,1 km), Frestadalen (1,7 km) och Hammarby (2,7 km).

Att göra:
  • Trail main biking@2x Cykling
  • Trail main hiking@2x Vandring