Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Gävsjö gransumpskog

Place main naturalvalue@2x Gävsjö gransumpskog

I den rika och varierade Gävsjöskogen öster om Vallentuna tätort finns en gransumpskog. Denna biotop (växt- och djurmiljö) karaktäriseras av stora gamla granar, al med rotsocklar och vattenspeglar. Det är en miljö för fantasi och avkoppling. Här finns rikt med död ved och torra träd. Delar av området har troligen varit offer för skogsbrand då man här och var kan finna träkol. Detta är en så kallad nyckelbiotop med signalarter som grön sköldmossa, skriftlav, stubbspretmossa, kornknutmossa, ormbär, ullticka samt vedticka.

Att göra:
  • Place main creature@2x Djur
  • Place main foraging@2x Bärplockning
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde
  • Place main biking@2x Cykling
  • Place main running@2x Löpning
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

500 meter väster om Lövsättra by.