Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Bogesunds slott

Place main culture@2x Bogesunds slott

Bogesunds slott byggdes på 1640-talet av Per Brahe d.y. Han anlade också en större och en mindre trädgård kring slottet. Ännu i dag finns rester kvar från denna trädgård i form av gamla fruktträd. På 1860-talet omformades trädgården i romantisk stil.År 1946 tvångsinlöste staten slottet och dess mark på grund av vanvård genom "Lex Bogesund", en lag som enbart skapades och användes vid detta tillfälle. Under sommaren ges guidade visningar där åhörarna får höra berättelserna om slottets spännande historia, allt från stormaktstiden fram till idag.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kultur
  • Place main child adventure@2x Barnäventyr
  • Place main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main info@2x Information
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
  • Place main bus stop@2x Kollektivtrafik
Hitta hit:

Bogesunds slott ligger väl synligt efter Bogesundsvägen. Närmaste busshållplats är Bogesund gård