Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Lindskogen

Place main hiking@2x Lindskogen

Lindskogen är ursprungligen en igenväxande hagmark men avsattes 1916 som domänreservat med ändamålet att skydda de gamla lindarna som är bland de äldsta i länet och sägs vara mer än 300 år. Här kan du finna både de vanliga lövskogsfåglarna men också stenknäck, mindre hackspett och ibland även mindre flugsnappare.

Att göra:
  • Place main hiking@2x Vandring
Hitta hit:

Till Lindskogen tar du dig via vandringlederna Försviksrundan eller Stortallsrundan söderut från parkeringen vid Frösvik.