Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Dyviks lövängars naturreservat

Area main nature reserve@2x Dyviks lövängars naturreservat

Första gången som Dyvik omnämns är år 1409, då under namnet ”Thyufwawijk”. I äldre tid fick gården den huvudsakliga utkomsten från boskapsskötsel och fiske. Djuren gick ute på skogen under sommaren och stod i stall under vintern.
De traditionellt hävdade ängarna omfattar allt från torra och steniga backar till blöta strandängar på gungfly – en mycket ovanlig kombination.

Naturreservatet bildat år: 2011, invigt 2012
Areal: 19 ha
Reservatsförvaltare: Tyresö kommun, lövängsområdena sköts av Arbetsgruppen Dyvik
Markägare: Tyresö kommun

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support