• Xqxvdqwgljdfrmt2dml4

  Barnsjön och invigning av Prästängsdammarna

  Tyresö kommun 24 aug 09:30

  Lättvandrad guidning som även passar dig med permobil eller barnvagn. Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar runt sjön som omges av granskog, hällmarkstallskog, hassellundar och mossrika våtmarker. Guidningen avslutas på Prästängen där de nya dammarna invigs kl 11.00 av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Dammarna kommer att rena dagvattnet från Krusboda på sin väg till Tyresö-Fla...

 • Ylfljlauxrk50fcgizan

  Gammelström och Tyresö-Flaten – lättvandrad guidning

  Tyresö kommun 29 aug 10:00

  Tyresö-Flaten har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. Vi vandrar längs norra stranden till Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön där vi äter vår matsäck. I strandkanten har bävern lämnat tydliga spår och porsen sprider sin lavendellika väldoft. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km. Samling och avslutning: Busshållplats Nyfors kl...

 • Czisbuxp6slsfekndaxd

  Kolardammarna och invigning av Albys nya groddammar - lättvandrad guidning

  Tyresö kommun 8 sep 12:20

  Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och bidrar till den biologiska mångfalden i området samtidigt som de renar dagvattnet från Bollmora och Öringe. Vi följer dammarna från inloppet till utloppet som kantas av grovstammiga aspar. Härifrån vandrar vi vidare längs den meandrande Fnyskbäcken och in i kohagarna till en av de nya groddammarna som anlades i våras för att gynna groddjuren i Alby. Vandringen fortsätter genom skogen och avslutas nedanför Ahlstorp vid groddamma...

 • Emplhskueqiebxx66mez

  Höstprakt i Tyresö slottspark - lättvandrad guidning anpassad för rullstolsburna och barnvagnar

  Tyresö kommun 12 sep 11:00

  "Träden skiftade i guld, guldbrunt och blodrött. Tyresö var paradisiskt dessa dagar." Så beskriver Tyresö slotts siste ägare Claes Lagergren Tyresö slottspark i slutet av september 1908. Vi vandrar i lugnt tempo i den lummiga engelska parken och ut till havet på Notholmen och kan likt Lagergren njuta av det paradisiska Tyresö. I parken finns gamla knotiga lindar och ekar samt Stockholms läns största förekomst av grovstammiga alar. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Ci...

 • P69va4v5h7gzcg1dacav

  Vildmarkskänsla i Solbergaskogen - NYHET

  Tyresö kommun 30 sep 10:00

  Solberga-Bergholmsskogen är en liten pärla med mossklädda stenblock, grovstammiga tallar och fina granskogspartier med gamla lågor inbäddade i mossan. Vi vandrar på de karga hällarna med utsikt över Tyresö slott och Notholmen och ner längs Kalvfjärdens strand. En trolsk mossravin leder oss via fuktlövskogen till Lilla Tyresö där guidningen avslutas. Ett par partier är lite knöliga, så rejäla skor rekommenderas. Cirka 3,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km. Samling o...

 • T3dgzflwofp3cshfdaom

  Kolardammarna i Alby naturreservat - lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar

  Tyresö kommun 10 okt 11:00

  Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur. På våren leker grodorna och paddorna och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora och Öringe på sin väg till Albysjön. Cirka 2 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km. Samling o...

 • Outopbenukyxuobmuewr

  Tyresö-Flaten – en av Stockholms vackraste sjöar

  Tyresö kommun 21 okt 10:00

  Tyresö-Flaten har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. En vandring runt Tyresö-Flaten inger en härlig vildmarkskänsla med fina vyer över sjön. Vi vandrar genom mossrika granskogar och karga hällmarkstallskogar, längs en slingrande å som kantas av alar, Gammelströms porlande vatten och Nyfors brusande vattenfall. Terrängen är stundtals kuperad. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km. Samling och avslutning: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (bu...