• Soy1tjats5nbplxf4ccf

  Barnsjön – en skogssjö i sprickdalslandskap - Lättvandrad guidning som även passar dig med barnvagn eller permobil

  Tyresö kommun 9 nov 10:00

  Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar runt sjön som omges av granskog och hällmarkstallskog, hassellundar och grovstammiga aspar och ekar. En liten bäck porlar fram och i våtmarken växer vitmossa och skvattram. Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km. ...

 • Dj8gyob3pzjkz6tgdxe8

  Människan och skogen – Naturguidning vid Gammelström och Tyresta

  Tyresö kommun 19 nov 13:05

  Den svenska folkkulturen är djupt förbunden med skogslandskapet. I skogen har människor bott, jagat, sökt skydd, samlat ved, fiskat, eldat och kolat. Här gick boskapen på bete och här byggdes fäbodar och timmerkojor. Av björkens näver flätades skor och kontar och av albarken gjorde fiskaren masklådor. Idag kalhuggs värdefulla skogar och skogens biologiska mångfald urholkas. Vad händer med Näckens förtrollande musik, huldran som en gång gömde sig bland murkna stubbar och s...

 • Da0xkziefqdd1fvttqro

  Gudö å, Långsjön och Tyresta - Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn eller permobil

  Tyresö kommun 7 dec 10:00

  Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar. Här finns också tvättlador kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier. Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen. Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår vid strandkanten och vid Långsjön finns en bäverhydda. Cirka 3...