Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Bolstan-Vad

Area main nature reserve@2x Bolstan-Vad

I Tierps kommun mellan byarna Bolstan och Vad ligger naturreservatet Bolstan-Vad som är ett drömrike för svampälskare. Här kan du plocka korgen full med härliga matsvampar och studera många andra svampar som inte är lika matvänliga. I reservatet finns ca 80 svampar som är ovanliga och listade som skyddsvärda arter. Utöver dessa finns många mer vanliga svamparter.

I Bolstan-Vad finns mest barrskog men här och var blandas den upp av enstaka lövträd. Det finns även sumpskogar på sina håll. Marken i området är rik på kalk vilket gynnar örter och svampar - och svamp det finns det i mängder. Plocka korgen full med matsvamp eller varför inte se efter hur många arter du kan pricka av i fälthandboken?

För att nämna några svamparter finns här många typer av taggsvamp. Sällsynta taggsvampar är till exempel bitter taggsvamp, koppartaggsvamp, blåfotad taggsvamp, spricktaggsvamp och skrovlig taggsvamp. Violgubbe är också en sällsynt svamp som förekommer flitigt i området. Håll utkik efter violgubbens häxringar - ett speciellt växtsätt där den växer i en sammanhängande cirkel.

Gamla trädgärdsgårdar påminner om att det förr bott människor här som haft kreatur på bete i skogen. Delar av skogarna i Bolstan-Vad har nu igen blivit inhägnade och skogen betas av nötkreatur. När djuren trampar runt i skogen skapar de bättre förutsättningar för svamparna.

I reservatet finns också spår i form av gamla tjärgropar. Tjärgropen är den äldsta kända metoden att utvinna tjära. Metoden var i bruk från järnåldern och fram till 1800-talet.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat