Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Stig Bjursjö

Trail main hiking@2x Stig Bjursjö

Omarkerad stig som går från Parkering Bjursjö till Sjöuddens slåtteräng.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Underlag: Liten omarkerad stig
Parkering:

Finns i starten på stigen vid torpet Bjursjö.

Hitta hit

Sjöuddens slåtteräng ligger nära torpet Bjursjö, mellan Bråt och riksväg 30. Stigen går från parkering Bjursjö till Sjöuddens slåtteräng.

Kontakta oss

Egs vxj svensk cmyk

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00