Tvärstupet

Aktualität

Beslut om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet Tvärstupet. Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap. 5 § sista stycket, och 30 § i Miljöbalken (1998:808) att det är förbjudet för allmänheten att under tidsperioden 15 mars-30 juni 2021 röra sig inom reservatets gränser. Skyltar med denna information kommer att placeras ut i anslutning till reservatets gräns samt de stigar som leder till reservatet.

Zu tun:
  • Naturschutzgebiet

Kontaktieren Sie uns

Jakob Wallin

Möchte dort hin
War dort
Kommentieren
  • Nurto Larsson

    Någon som har varit till Tvärstupet och vet hur lång vandringsled det är där?

    mehr als ein Jahr