Möchte dort hin
War dort
Kommentieren
  • Fredrik Mellström

    OBS att Naturkartan i skrivande stund (Juli 2021) faktiskt INTE stämmer med den officiella kartan på Vildmarksledens hemsida. Detta gäller vid Härskogen, där den nya dragningen ska gå upp längs med Stora Härsjön, Blomman och Långetjärnen, men tyvärr så visar Naturkartan inte detta segment. I och med att man missar den nya slingan vid Härskogen så blir det också för kort, Naturkartan visar 38km istället för 42km som det ska vara enligt hemsidan. För mer info se: https://vildmarksleden.eu/kartor/

    4 Monate
  • Chung S

    dåligt markerade leder när du befann dig en bit in i skogen

    mehr als ein Jahr