Eldningsförbudet i Blekinge hävs

von ARK56 2021-07-12

Det råder för tillfället inget eldningsförbud i Blekinge vilket innebär att det är tillåtet att elda i iordningställda eldstäder. Tänk på att alltid elda försiktigt och släck alltid elden med rikligt med vatten då du lämnar rastplatsen.

Kontaktieren Sie uns

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby