Fruns backe och Ormbacka – en historia i omdaning.

von Järfälla kommun 2021-07-09

Järfälla naturguidning. Gratis och utan anmälan. Lördag 25 september kl. 11-14. Samling Saldovägen 9C. Buss 541 eller 178, eller promenad från Barkarby pendeltågstation.

Vi promenerar i gamla häradsvägens spår och lär oss skilja på gravrösen, gränsrösen och odlingsrösen. Hör mer om värdefulla ekar i skogsbrynet, gräsmarker och hur kulturvård och naturvård kan gå hand i hand. Och om kommande bostadsområden i närheten.

Kontaktieren Sie uns

Järfälla kommuns servicecenter

Telefon: 08-580 285 00