Gömsta äng naturreservat

Zu tun:
  • Naturschutzgebiet
So finden Sie uns:

Entré Masmovägen:

Med buss: Buss 740 till hållplats Myrstuguvägen eller Björkhagsvägen därefter är det ca 1,5 km till entrén. Med bil: Kör Glömstavägen mellan Huddinge och Masmo. Sväng av på Masmovägen och kör ca 800 m.

Kontaktieren Sie uns

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

  • Gömsta äng - strandnära blomsterrika ängar

    Huddinge kommun 5. Jun

    Omgiven av höga rasbranter och skogbevuxna bergknallar öppnar sig en liten glänta, Gömsta äng. Platsens tidigare historia med torparliv och betande djur har hållit marken öppen. Detta har lämnat efter sig förutsättningar för det gamla kulturlandskapets biologiska mångfald att kunna återta sin forna prakt. Området är sedan 1966 avsatt som naturreservat och omfattar en öppen ängsmark som omges av lundartad skog. Den omgivande skogen karakteriseras av rasbranter och klippstu...