Korpbergets biotopsskyddsområde

Zu tun:
  • Naturschutzgebiet
So finden Sie uns:

Entré Pilgrimsvägen:

Tunnelbana till Vårby gård därefter är det ca 1 km till entrén på Pilgrimsvägen. Med buss: Buss 740 till hållplats Vårby brygga, därefter är det ca 1 km till entrén på Pilgrimsvägen. Med bil: På E4:an från Stockholm ta av till avfart 150, sväng vänster in på Vårby allé, sväng höger in på Vårbackavägen. Sväng vänster in på Pilgrimsvägen. Följ skyltning mot "Biotopskyddsområde".

Kontaktieren Sie uns

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

  • Korpberget - viktigt biotopskyddsområde för friluftsliv och biologisk mångfald.

    Huddinge kommun 5. Jun

    Vårbys vildmark – med Huddinges vackraste solnedgång Den gamla skogen på Korpberget är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt. Hotade arter och arter som signalerar värdefulla skogsmiljöer förekommer i hela området. Vilket visar att denna skog har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde. Hela området kring Korpberget med sin mångformiga natur och sina spår från forntiden är ett område för beundran...