Förbindelse Järnleden

Schwierigkeitsgrad: Blau - mittel
Zu tun:
  • Wandern
  • Reiten
  • Running
Zugänglichkeit:
  • Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe von Nahverkehr
Länge: 30.0 km
Bodenbeschaffenheit:

Underlaget är varierat och vi rekommenderar inte barnvagn eller rullstol längst leden.

Etappen Gustafsvik - Kristinehamns gästhamn är cykel/gångbana och där lämpar det sig för barnvagn och rullstol.

Vegetation:

|

Du vandrar i ett varierat landskap med små tjärnar, sjöar, myrmarker, vattendrag, skog, betesmark och landsväg.

Skogen består till mestadels av barrskog med en del lövträd, såväl högvuxen skog som ungskog.

|

Parkplatz:

Parkering finns vid Kristinehamns gästhamn, Kristinehamns konstmuseum, Gustafsviks herrgårdspark, GoKarten, Niklasdamm, Bergsjötorp och Hytte.

So finden Sie uns:

Ta bilen till Hytte eller Niklasdam och vandra mot Kristinehamn, ta sedan buss 400 eller taxi tillbaka till bilen. Du kan också utgå från Kristinehamn och vandra längst Järnleden och ta buss 400 eller taxi tillbaka.

Kristinehamns Gästhamn från E18: Kör mot Kristinehamn V och sedan centrum, följ sedan skyltarna mot skärgården och sedan Kristinehamns gästhamn. Gästhamnen ligger på höger sida vid Lidl.

Hytte från E18: Kör mot Kristinehamn C, fortsätt sedan på väg 26, efter ca 14 km sväng vänster mot Lungsund, Lundsberg och Järnleden, följ skylten Järnleden in på en grusväg direkt till vänster.

Kontaktieren Sie uns

Kristinehamn

Kristinehamns turistbyrå

+46 (0)550 88187