Stora Boda nature reserve

Zu tun:
 • Naturschutzgebiet
So finden Sie uns:

Reservatet ligger ca 10 km norr om Kristbergs kyrka. Ta länsväg 211 (Borensberg-Tjällmo). Ca 10 km norr om Borensberg (i höjd med Lund) sväng av mot Karlsby. Följ vägen (nr 1100) ca 4,4 km, in på skogsbilsvägen till höger finns en parkeringsficka.

Kontaktieren Sie uns

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • 20 naturreservat i Motala kommun

  27. Apr

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...

 • Vandra genom naturreservaten vid Fågelmossen

  11. Jun

  En vandringsled gör en slinga runt fyra naturreservat i området vid Fågelmossens naturreservat. Det är enkelt att ta kortare rundor, men om man vill kan man gå hela sträckan som går genom Fågelmossen NR, Hästtumla NR, Stora Boda NR och Bromossen NR. Totalt finns 1,2 mil sammanhängande led. Leden är uppmarkerad med orange färg, och det finns längsmed vägen pilar som visar vart man ska ta vägen. På vägen finns det ett antal rastplatser och vindskydd. Det finns en ledkarta so...