The Uppland Trail, section 16, 13 km

Zu tun:
  • Wandern
Zugänglichkeit:
  • Nähe von Nahverkehr
Länge: 13.0 km
Bodenbeschaffenheit:

Lättgången etapp, mestadels längs fina stigar och några kortare sträckor längs väg.

Verkehrsverbindungen:

I Marma finns buss och tågstation inne i samhället, ca 500 m från etappstarten. I Älvkarleby finns busshållplats, Älvkarleby turisten, där etappen slutar. Tågstationen ligger sydväst om Laxön, på västra sidan av Dalälven. Du kommer över via broar från Laxön.

So finden Sie uns:

Starten för etapp 16 ligger vid badplatsen i Marma, längs väg 291. Etappens slut ligger vid Älvkarleby turisthotell, längs Västanåvägen alldeles norr om Laxön.

Kontaktieren Sie uns

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen

  • Lbghap65jjhog5fdzaxb

    4. Marma–Älvkarleby 13 km

    25. Mär

    För vem: Du som vill ha en lättvandrad sträcka, men ändå gå mestadels längs stig, och du som vill åka med kollektivtrafiken till och från leden. Längd: 13 km Start: Marma station, själva etappstarten ligger vid badplatsen, längs väg 291 Slut: Älvkarleby turisthotell, eller Älvkarleby station Service: tåg- och busstation i både Marma och Älvkarleby, vindskydd med eldstad i Gropholmarnas naturreservat, Laxön med café mm Vatten: hos handelsträdgården Gröna Källan i Älvkarleb...