Area main nature reserve@2x Nabben

Nabben består av hedartad bokskog. Här finns en rad rödlistade arter. Förutom bokskog finns också små partier med lövsumpskog längs en mindre bäck. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar, ett samlingsnamn för ett tiotal reservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve