Area main nature reserve@2x Ryssberget naturreservat

Ryssberget reser sig mer än 160 m över havet och utgör ett dominerande inslag i det omgivande, relativt flacka landskapet i sydvästra Blekinge. Hela södra delen är genom sin naturskönhet och strövvänlighet lättillgänglig för friluftslivet och ett flertal stigar genomkorsar reservatet.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve

Contact us

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby