Place main culture@2x Trollkyrka

En kilometer söder om Andsjön finns en återvändled på ca 500 m upp till Trollkyrkobergen. Här befinner man sig mitt inne i de mest orörda delarna av Tiveden. Trollkyrkoberget lär ha använts som samlingsplats för en av de tidigare frikyrkorörelserna på 1800-talet. Rörelsen var bannlyst av Svenska kyrkan och tvingades ha sina möten i hemlighet.

Området är helt opåverkat av skogliga åtgärder, men slitaget från besökarna har påverkat lavmattorna inom betydande områden. Den som vill få en bra utsikt över Tiveden kan klättra upp på det berg, Stora Trollkyrka, som ligger omedelbart norr om den punkt där återvändsleden når fram till rundslingan genom reservatet.

To do:
  • Place main culture@2x Culture

Contact us

Bergslagsleden textologga

Johan Karlström

Region Örebro län

Been there
  • Default avatar
Comment
This place is included in the following lists