Area main nature reserve@2x Lennhedsåsen

Här finner du ett landskap som är ett av de mest storslagna i södra Dalarna. Reservatet består av en del av Badelundaåsen som är en rullstensås med sträckning från Siljan och söderut genom länet.

Åsen har här en skarpt markerad rygg som når en höjd av 35 meter över intilliggande Dalälvens nivå. Landskapet är ett av de mest omväxlande och storslagna inom sydöstra Dalarna. Rullstensåsen utmed Dalälvens södra sida bidrar på ett markant sätt till landskapets karaktär.

Syftet med reservatsbeslutet är att skydda ett område från grustäktsverksamhet, där en mycket värdefull landskapsbild annars skulle utsättas för oersättliga skador.

Fakta

Bildades: 1975

Storlek: 12 ha

Läge: Söder om Duvnäs, nordost om Borlänge

To do:
 • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
 • Area main near parking@2x Near parking
Parking:

Parkering lämpligast bortanför vattenverket vid järnvägen.

Address:

Lennheden 333

Directions:

Väg 583 mot Bäsna sväng av mot Lennheden. Följ vägen genom byn under järnvägen och sedan vänster mot sjön.

Want to go
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20180502100346 4 7n5ahw
 • 20190324075958 img 0198
 • Default avatar
 • Default avatar
Been there
 • Default avatar
 • 20180502100346 4 7n5ahw
 • 20180602105702 4 12qb06q
Comment
 • Default avatar

  Per jacobs

  Ett fästing område finns mycket av den varelsen här. här å på andra sidan Järnvägsspåret.

  6 months