Want to go
Been there
Comment
  • Space Cowboy

    Rommehedslägret är en del av Rommehed. Ett tidigare exercisfält för Dalregementet som nu är ett naturreservat och museer .
    Området är naturskyddat sedan 1977 och är 6 hektar stort. Reservatet består av det gamla exercisfältet

    about 1 year